ಫೈಟ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕಥಾನ್

ಬೆಂಗಳೂರು : ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಒ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ‌ ಶೆರಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಫೈಟ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಟೆರ್ ಸಿ.ಎಂ.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಕಥಾನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರುಗಳು,ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top