ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣ

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2.03 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 7,548 ಜನರನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 12 ದಿನ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹುಪಾಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9-10, 16-17, 23-25 ಮತ್ತು 30-31ರ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 7089, 7220 ಮತ್ತು 7034 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 1.78 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top