ಉಚಿತ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಗೆ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸೆ.14ರವರೆಗೂ ಇದೆ ಅವಕಾಶ| ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಧಾರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ

ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ದಾಖಲೆಗಳ ಉಚಿತ ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2023 ರವರೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

 

15 ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2023 ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೊದಲು ಜೂನ್ 14, 2023 ಆಗಿತ್ತು.

UIDAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.’ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ https://myaadhaar.uidai.gov.in ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು CSC ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಎಂದಿನಂತೆ ರೂ 25 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.’ ಎಂದಿದೆ.

ವಿಳಾಸವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 1: https://myaadhaar.uidai.gov.in/ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ಹಂತ 2: ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘ಹೆಸರು/ಲಿಂಗ/ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ನವೀಕರಣ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹಂತ 3: ‘ಆಧಾರ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿ

ಹಂತ 4: ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ‘ವಿಳಾಸ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ‘ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ

ಹಂತ 5: ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಹಂತ 6: ರೂ 25 ಪಾವತಿಸಿ. (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ).

ಹಂತ 7: ಸೇವಾ ವಿನಂತಿ ಸಂಖ್ಯೆ (SRN) ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ.

 

ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು SMS ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top