ಕಂಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗಾರ್ಬೆಜ್ ಫ್ರೀ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ & ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ವ ಭಾರತ ಮಿಷನ್(ನಗರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಗಾರ್ಬೆಜ್ ಫ್ರೀ ಸಿಟಿ (3 ಸ್ಟಾರ್) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ತಕರಾರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ 15 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top