ಬರ, ಬೆಳೆ ನಾಶದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರೈತರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ: HDK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top