ಕುಮಟಾ-ಶಿರಸಿ ಹೈವೇ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 7 ತಿಂಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತ

ಶಿರಸಿ: ಕುಮಟಾ-ಶಿರಸಿ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ದೇವಿಮನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 2024ರ ಮೇ 31 ರವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ದೇವರಾಜ ಆರ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.